Kledingwinkel 't Maatje

Kleding waar je in gezien mag worden

Algemene verkoopvoorwaarden Kledingwinkel ‘t Maatje

1. Definities
In deze voorwaarden wordt onder koper verstaan een ieder die bij Kledingwinkel ‘t Maatje via internet een bestelling plaatst.
2. Levering
Door het plaatsen van een bestelling verklaart koper zich akkoord met deze verkoopvoorwaarden.
– Bij een bestelling met een factuurwaarde groter dan € 50,-, wordt deze bij een standaard verzending gratis verstuurd*.
– Bij een bestelling met een factuurwaarde lager dan € 50,-, wordt bij een standaard verzending € 6,75 (dit bedrag is incl. verzend-, verwerkings- en verpakkingskosten) in rekening gebracht*.
– Bij een brievenbuspakket (pakketje wat door de brievenbus kan) hanteren wij een bedrag van € 4,10.
– Lokale bezorging €2,50 (Binnen Apeldoorn)
– Mocht u twijfelen aan de juiste verzend optie neem dan contact met ons op.
* Wanneer het pakket niet standaard verstuurd kan worden (dit geldt o.a. bij pakketten groter dan 140 x 80 x 60cm (lxbxh) en pakketten zwaarder 30 kg), wordt er contact met u opgenomen. 
Levering buitenland:
Bestellingen naar het buitenland (EU) zijn standaard € 9,00. Wij zullen de verzend- verwerkingskosten per bestelling apart berekenen. Alle prijzen zijn incl. BTW.
– Onvolledig uitgeleverde bestellingen worden in overleg nageleverd, tenzij Kledingwinkel ‘t Maatje daarover met koper andere afspraken heeft gemaakt. Alle leveringen geschieden voor risico van de koper. Kledingwinkel ‘t Maatje behoudt zich het recht voor om niet of alleen bij vooruitbetaling te leveren.
3. Levertijd
Kledingwinkel ‘t Maatje streeft ernaar om uw bestelling binnen 2 á 3 werkdagen op uw adres te bezorgen. Dit geldt voor ongeveer 98% van onze online artikelen die op voorraad zijn. Voor artikelen die niet op voorraad zijn moet u rekening houden met een langere levertijd. Kledingwinkel ‘t Maatje neemt in dit geval contact met u op. Bestellingen zullen binnen 30 dagen afgehandeld worden.
4. Klachten
Klachten moeten binnen tien dagen na ontvangst van een zending schriftelijk zijn ingediend. Als deze termijn is verstreken vervalt ieder recht op eventuele vergoeding of vervanging.
5. Afwijkingen
Afwijkingen van publicaties afgebeelde kleuren, producten, inhoud en uiterlijke aanpassingen van producten zijn mogelijk en worden door Kledingwinkel ‘t Maatje niet gegarandeerd. Kledingwinkel ‘t Maatje behoudt zich het recht voor om verkoopprijzen op elk moment te wijzigen en zijn onder voorbehoud van programmeer- en typfouten. Voor de gevolgen van zet-, typ- en programmeer- of programmafouten is Kledingwinkel ‘t Maatje niet aansprakelijk.
6. Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen blijven eigendom van Kledingwinkel ‘t Maatje totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden.
7. Betaling
Betaling kan plaatsvinden op de volgende manieren:
1. Door het totale factuurbedrag te voldoen via iDEAL.
2. Door vooruitbetaling van het totale factuurbedrag op KNAB-rekening ten name van Kledingwinkel ‘t Maatje te Apeldoorn met vermelding van uw ordernummer.
3. Ook kunt u de bestelling, na betaling in overleg afhalen. U betaalt dan natuurlijk geen verzendkosten. Neem dan voor u de bestelling plaatst contact met ons op.
8. Niet-betaling
Bij niet-betaling is Kledingwinkel ‘t Maatje gerechtigd om direct en zonder gerechtelijke tussenkomst de goederen terug te vorderen. Alle kosten die noodzakelijk zijn om betaling te verkrijgen komen voor rekening van koper, waaronder inbegrepen kosten van advocaat, deurwaarder en dergelijke. Indien betalingen niet binnen 30 dagen na factuurdatum zijn ontvangen zal over het factuurbedrag rente ter grootte van 1% van het openstaande bedrag per maand in rekening worden gebracht. Een gedeelte van een maand wordt daarbij als een hele maand beschouwd.
9. Retourzendingen / Ruilen
Retourzendingen en/of ruilen is niet mogelijk bij Kledingwinkel ‘t Maatje.
10. Toepassing
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Kledingwinkel ‘t Maatje na telefonische, schriftelijke (per post) of elektronische bestellingen via de website www.kledingwinkeltmaatje.nl